Despre Consiliul Național al Partidului Social Democrat

Consiliul Național al PSD este organul de conducere al partidului în intervalul dintre două Congrese și se întrunește anual, de regulă în luna octombrie și, în mod extraordinar, la convocarea Comitetului Executiv Național.

Consiliul Național al PSD este ales prin vot secret de Congres pentru o perioadă de patru ani.

Consiliul Național al PSD este alcătuit din maxim 1101 membri, aleși dintre candidații desemnați de Conferințele județene, a municipiului București și a PSD Diaspora sau propuși de Congres, precum și câte 25 de reprezentanți ai fiecăreia dintre structurile interne ale partidului (TSD, OFSD, OPSD, LAL), desemnați de Comitetele Executive ale acestora.